^Na górę strony

Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu

"Chemia supramolekularna - Piękne cząsteczki" - refleksje z kolejnego wykładu Akademii Ciekawej Chemii.

    Już po raz szósty w tym roku szkolnym uczniowie Pijarskiego Liceum uczestniczyli w cyklu zajęć z chemii na UŁ. Są to zajęcia w ramach których uczniowie słuchają ciekawych wykładów z dziedziny medycyny, chemii i farmacji. Po każdych prelekcjach obserwują doświadczenia pokazywane przez studentów Koła Naukowego UŁ.

   W marcu tematem wykładu była chemia supramolekularna.  Jakie oddziaływania występują między cząsteczkami i jonami? Czy preorganizacja i samoorganizacja to umiejętności spotykane u organizmów żywych, a samochód, biblia czy kielich to tylko nazwy przedmiotów spotykanych na co dzień wokół nas?

Temat wiązań niekowalencyjnych jest w programie liceum ale ich praktyczne zastosowanie w projektowaniu i tworzeniu nowych materiałów dla różnych gałęzi przemysłu od farmaceutycznego do informatycznego włącznie to zupełnie coś nowego. Otrzymane  supramolekuły  tworzą fascynujące struktury przybierając kształty znanych z otoczenia przedmiotów lub też organizmów żywych dlatego nazwano je pięknymi cząsteczkami.

Po wykładzie członkowie koła naukowego chemii nieorganicznej przedstawili szereg ciekawych doświadczeń, m.in. reakcje oscylacyjne.

J.Kosiorek

Copyright © 2013. / 2014 Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu  Rights Reserved.