^Na górę strony

Artykuły

Rada Rodziców

Szkoły pijarskie składają się z kilku, połączonych ze sobą, wspólnie realizujących hasło pietas et litterae, „filarów” – ojców pijarów, dyrekcji, nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Bardzo ważną relacją, od samego początku istnienia „pijarskiej”, jest ta pomiędzy szkołą a rodzicami. Ze względu na doniosłą rolę rodziców w procesie wychowania i edukacji w naszej szkole powstała Rada Rodziców, która działa na podstawie § 22 Statutu Pijarskiej Szkoły Podstawowej, Pijarskiego Gimnazjum oraz Pijarskiego Liceum. W skład tego organu wchodzi jeden rodzic z każdej klasy, z każdego poziomu szkoły. Rada Rodziców spotyka się z dyrektorem oraz ojcem rektorem zawsze przed comiesięcznymi zebraniami z rodzicami. Na spotkaniach Rada omawia bieżące sprawy szkół, opiniuje aktualne zagadnienia, proponuje działania, które w danej chwili są najbardziej potrzebne oraz zatwierdza podjęte decyzje dotyczące procesów dydaktycznych, wychowawczych oraz dokumentów szkoły.

Skład Rady Rodziców:

Nazwisko i imię

klasa

Mallios Barbara

I

Piacentino Laura

II d

Dynysiuk Joanna

II w

Dragan Monika

III p 

Haczykowska Izabela

III w 

Siewiera Olga 

IV

Czerwinska Anna 

V

Śmigiera Jarosław

VI

Walędzik Adam 

I a

Fudala Bohdan

I b 

Kośka Jacek 

II a

Głowacka Magdalena 

II b

Raczek Emilia 

III a

Urbańska Izabella

III b

Rześna Agnieszka

I BCH 

Okulczyk Bożena

I H

Cichocka Renata

I PE

Pykacz Katarzyna

II BCH

Graczyk Urszula

II H

Kolas Paweł

II PE

Kukieła Janusz

III BCH 

Wilkoszewska Monika

III H 

Czerwińska Małgorzata 

III PE 

 

Copyright © 2013. / 2014 Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu  Rights Reserved.