^Na górę strony

Zapowiedzi wydarzeń

mod

Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu

Ćwiczenia ewakuacyjne

Dnia 29. września 2014 roku w naszej szkole na trzeciej lekcji odbyła się próbna ewakuacja. Organizowana jest ona corocznie na początku roku szkolnego ze względu na uczniów,  którzy dopiero rozpoczęli naukę i nigdy wcześniej nie mieli okazji uczestniczyć w takich ćwiczeniach. W ostatnim tygodniu przed tym wydarzeniem nauczyciele WF - u, EDB oraz wychowawcy klas przygotowywali nas do ewakuacji. Całej akcji przyglądał się Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego - kpt. Tomasz Ledzionz Łowickiej Straży Pożarnej. Przed ćwiczeniami przejrzał on dokumentację szkolną, a także „zbadał” szkołę, oglądając rozmieszczenie gaśnic oraz wyjścia ewakuacyjne.

Miejscem docelowym ewakuacji był kościół pijarski. Przemieszczenie  się ze szkoły do niegozajęło wszystkim uczniom około 4 minut i przebiegło bez zarzutów. 

Uważam, że takie ćwiczenia są potrzebne, ponieważ dzięki nim wiemy, jak się zachować i czujemy się bezpieczniej.

Aleksander Krajewski

Copyright © 2013. / 2014 Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu  Rights Reserved.