Я люблю русский язык :)

Mimo, że moim zamiarem jest zostać stomatologiem, to jedną z największych pasji jest język rosyjski. Uczę się go zaledwie trzeci rok, ale fascynuje mnie jego melodyjność, intonacja, rosyjska kultura, poezja, historia i piosenka. To ostatnie chyba najbardziej 🙂 Już w czerwcu, pod koniec drugiej klasy p.Kucharek zaproponowała mi wzięcie udziału w konkursie przedmiotowym z tego przedmiotu, na co chętnie się zgodziłam. Wiązało się to, o czym wtedy jeszcze nie wiedziałam, z ogromem pracy, która rozpoczęła się już w wakacje. Od września pracowałyśmy głównie nad gramatyką, leksyką i elementami kultury i historii Rosji. Wieeeele godzin ćwiczeń, które bardzo lubię. Bardzo się ucieszyłam, kiedy okazało się że zakwalifikowałam się do etapu rejonowego, ale kiedy przeszłam do województwa to już nie były żarty.

Na etapie wojewódzkim zadaniem ucznia jest napisanie pracy pisemnej na zadany temat i wypowiedź ustna do wylosowanego zagadnienia. I tu zaczęły się schody… Na szczęście po drodze były ferie, które w dużej mierze spędziłam na zajęciach dodatkowych w szkole. Ale po tym czasie żaden list rozprawka, Petersburg czy Puszkin nie byli mi już straszni. Eliminacje wojewódzkie odbyły się 23 lutego, to był okropny stres, szczególnie część ustna, ale wszystko szczęśliwie się potoczyło i udało się uzyskać tytuł laureata. Bardzo się cieszę i zachęcam wszystkich do nauki rosyjskiego, to piękny język, a Rosja to wyjątkowy, tajemniczy, pełen kontrastów kraj.

Karolina Kruk IIIb