20 – lecie pijarskich szkół – podziękowania dla nauczycieli

Trzeba, abyście byli dla młodych przyjaciółmi,
wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami
w młodzieńczej walce. Pomagajcie im
budować fundamenty pod ich przyszłe życie

                                    Jan Paweł II
(homilia wygłoszona 14 czerwca 1999 w Łowiczu)

 

Trudno wyobrazić sobie szkołę bez uczniów, ale równie trudno bez nauczycieli, którzy codziennie starają się przekonać swoich wychowanków, że „nauka to potęgi klucz”. Bez nich nie istniałaby także nasza szkoła. To Oni współtworzą wspólnotę pijarską, ponieważ, niektórzy naście lat temu, a inni całkiem niedawno, przyjęli zaproszenie od Matki Bożej Szkół Pobożnych do pracy w pijarskich szkołach w Łowiczu.

Dlatego też uroczyste obchody dwudziestolecia szkół to święto wszystkich pedagogów – wciąż uczących, ale i tych, którzy opuścili już mury pijarskiej, lecz wciąż chętnie odwiedzają nas. Okazją do wspólnej radości wszystkich pracowników był uroczysty obiad. Podczas spotkania nauczyciele otrzymali, podobnie jak uczniowie, słodkie upominki, jak również podziękowania. Na szczególne wyróżnienie zasługują ci wytrwali, którzy towarzyszą pijarskiej już 20 lat, od początków jej istnienia do dziś – pani Martyna Dąbrowska, pani Bożena Wojciechowska, pani Janina Hermanowicz oraz pani Jadwiga Urbanek. 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim pedagogom za odpowiedzialną pracę, za prowadzenie uczniów do źródeł wiedzy opartej na prawdzie, za bycie wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce i życzymy, by rozpoznane posłannictwo było źródłem łask i niewyczerpanej radości.