350, 270, 60 – Co łączy te liczby?

            Rok 2018 jest wyjątkowy dla łowickiej wspólnoty pijarskiej, gdyż łączy trzy jubileusze: 350. rocznicę przybycia do Łowicza pierwszych pijarów, 270. rocznicę konsekracji kościoła pijarskiego pw. Matki Bożej Łaskawej i św.Wojciecha oraz 60.rocznicę powrotu ojców pijarów do Łowicza po represjach za powstanie styczniowe.

            Z okazji tego potrójnego święta, wszystkie klasy oraz nauczyciele i pracownicy szkoły w dzień Patrocinium zostali obdarowani pysznym tortem z pięknym, kalasantyńskim opłatkiem.  Najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczcili ten ważny rok wspaniałymi pracami plastycznymi, które można oglądać na holu klas I-III. Zapraszamy!

MW