6. Święto Laikatu Pijarskiego

  Od 4 do 6 października w Licheniu odbywało się 6. Święto Laikatu Pijarskiego. Wśród wielu innych uczestników znaleźli się także nauczyciele z pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu tytuł święta tegorocznego nawiązywał do roku duszpasterskiego: a w mocy Ducha Świętego.

  W programie poza konferencjami na temat Ducha Świętego znalazła się oczywiście także modlitwa i zabawa Pijarska. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z proponowanych zajęć. Ostatniego dnia odbyło się wręczenie nagród Kalasancjusza z dzieckiem oraz Sapere Auso pro professoribus. Wśród nagrodzonych z Łowicza dwie osoby otrzymały nagrodę Kalasancjusz z dzieckiem byli to: nauczycielka Beata Jeziorowska oraz rodzic współpracownik pijarski: Beata Dudkowska. Czworo nauczycieli otrzymało najwyższą nagrodę Sapere Auso pro professoribus byli to: Bożena Wojciechowska, Bożena Siekiera Martyna Dąbrowska oraz pan dyrektor Przemysław Jabłoński. Uczestnikom z Łowicza towarzyszył ojciec Andrzej.