93. miejsce naszego liceum w rankingu STEM

Nasze pijarskie liceum po raz kolejny zajęło wspaniałe – 93. miejsce – w ogólnopolskim rankingu. Tym razem pod lupę wzięto przedmioty ścisłe. Mowa o rankingu STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Zestawienie to wskazuje licea, które najlepiej przygotowują uczniów do studiów na kierunkach inżynierskich i nauk ścisłych. Wynik  ustala się, biorąc pod uwagę trzy kryteria: 

– wyniki matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, chemia oraz informatyka (50%);

– wyniki matury obowiązkowej z matematyki (25%),

– sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM (25%).

Względem poprzedniego roku wznieśliśmy się o 25 miejsc. Wynik ten zawdzięczamy ciężkiej pracy  licealistów, którzy ukończyli naszą szkołę w poprzednim roku oraz nauczycielom przedmiotów ścisłych. Gratulujemy!