Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu

Łączymy rzetelne nauczanie z wychowaniem w duchu wartości chrześcijańskich. Zaletą naszej szkoły jest dowolność w wyborze przedmiotów rozszerzonych. Oferujemy następujące nachylenia:

Wyniki matur w Pijarskim LO

Gratulujemy bardzo dobrych wyników naszym maturzystom i ich nauczycielom. Osiągnięte średnie ze wszystkich przedmiotów podstawowych i rozszerzonych są wyższe od średnich krajowych. Cieszy nas fakt, że każdy blok przedmiotów: ścisłe, przyrodnicze, humanistyczne wypadł bardzo satysfakcjonująco.

Najwyższe wyniki uczniów z poszczególnych przedmiotów:

Podstawa:
j. angielski- 100%
j. polski- 100%
matematyka -100%

Rozszerzenie:
biologia- 85%
chemia- 93%
fizyka- 73%
historia- 100%
j. angielski- 100%
j. polski- 100%
matematyka- 98%
WOS- 77%

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Pijarskiej SP

Z ogromną satysfakcją informujemy,  że uczniowie naszej szkoły osiągnęli bardzo dobre wyniki na egzaminie ósmoklasisty. Z każdego przedmiotu są one zdecydowanie wyższe od średniej krajowej.

Systematyczna praca nauczycieli, odpowiedzialność uczniów i wsparcie rodziców przyniosły oczekiwany efekt. Cieszy również fakt, że większość absolwentów pozostaje w Pijarskim Liceum Ogólnokształcącym ufając naszym metodom pracy.

Dziękujemy i gratulujemy.

Aktualności


Nasi nauczyciele

Chętni do pomocy, otwarci na każdego ucznia 


PIJARSKA

Szkoła Podstawowa

Zapraszamy dzieci do Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu, gdzie nauka to radosna przygoda w rodzinnej atmosferze, przeżywana z wiarą.

Pobożność i nauka

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ JEDNYM Z NAS!