Absolwent Pijarskich Szkół

We wtorek, 9 czerwca br., o godz. 17.30 Mszę świętą prymicyjną odprawił Ks. Olgierd Filipowicz, nowo wyświęcony Kapłan Diecezji Warszawsko Praskiej, pochodzący z parafii św. Ducha w Łowiczu, Absolwent naszych Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu. Po Eucharystii był czas na wspomnienia, życzenia i kwiaty oraz uroczyste błogosławieństwo udzielone przez neoprezbitera wiernym kościoła i rozdanie pamiątkowych obrazków prymicyjnych.

o. Dariusz Jabłoński SP