Agata Strugińska finalistką XXXIV Olimpiady Filozoficznej

Kto dziś zajmuje się filozofią? Pewnie niewielu… A szkoda, bo trudno o bardziej wszechstronną olimpiadę niż ta. Dlaczego? Bo z filozofią ma związek wszystko, co dotyczy ludzi! Tym milej ogłosić, że uczennica pijarskiego LO dostała się do finału OF, który odbędzie się w dn. 24 kwietnia br. na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. Otrzymała nominację z pierwszego miejsca eliminacji regionalnych z Komitetu OF w Skierniewicach (!), a jej pracę i wyniki konkursu przyjął Komitet Ogólnopolski zapraszając na finały.

Do olimpiady dla licealistów w roku szkolnym 2021/22 przystąpił tylko 1 uczeń pijarskiej, tegoroczna maturzystka – Agata Strugińska z 3 klasy HL PLO. Decyzja poważna, dla niektórych zaskakująca. Kurs filozofii w pijarskiej zaplanowano tylko na 1 rok nauki, a zakresem zapowiedzianej do weryfikacji wiedzy z przedmiotu, zawstydzić można studenta. Tym większe wyzwanie, gdyż zakres oczekiwanych zagadnień uczeń uzupełnia samodzielnie – otrzymuje ze szkoły zorganizowane zajęcia dodatkowe, poza lekcjami i możliwość konsultacji z nauczycielem. Oznacza to wielki wysiłek i samodzielność ucznia. Nauczyciel może inspirować, ale z ogromem materiału uczeń mierzy się samodzielnie. Opiekunem pijarskich olimpijczyków z filozofii jest p. Paweł Kolas – nauczyciel tego przedmiotu. 

Olimpiada filozoficzna składa się z 3 etapów. Pierwszy to napisanie samodzielnej pracy, eseju filozoficznego na wybrany przez siebie temat z listy, ogłoszonej przez Komitet OF w wakacje. Praca ma być napisana przez ucznia samodzielnie, a do oceny przez Komitet rejonowy OF przesyła ją opiekun. Agata wybrała temat: Jak filozofia rozumie społeczne oddziaływanie sztuki? Opiekunem naukowym tego tematu, wskazanym przez Komitet Główny OF, był p. dr hab. Mateusz Salwa  (adiunkt w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii UW). Każdy temat (a było propozycji 12) wspiera proponowana literatura, z której uczestnik może skorzystać – należało ją złożyć do 30.11.2021 roku, do g. 24.00. Esej Agaty zdobył 29 na 30 możliwych punktów! Aby go napisać trzeba było nie tylko znać się na rozprawkach, ale również wykazać się znajomością prac filozofów, trzeba umieć cytować źródła zgodnie z regułami a także przygotować bibliografię. I to się udało. Etap rejonowy odbył się 12.2.2022 roku w Skierniewicach, składał się z 2 części: napisania eseju na zadany temat (olimpijczycy otrzymają 3 tematy do wyboru i mają na pracę 2,5 godziny), a następnie zdają test ogólny z wiedzy filozoficznej (test wyboru, uzupełnianie treści, interpretacja, definiowanie pojęć, znajomość poglądów filozofów itp.). Etap ten zakończyła Agata z najwyższym wynikiem w regionie – jej prace, wraz z rekomendacjami trafiły do Komitetu Ogólnopolskiego OF i tam zostały przyjęte! W tym roku o decyzjach olimpijczycy dowiedzieli się wyjątkowo późno – lista zaproszonych upubliczniona 2 dni temu (zobacz: https://ptfilozofia.pl/2022/04/07/lista-osob-zakwalifikowanych-do-zawodow-centralnych-xxiv-of/). Nominacje z Komitetu OF w Skierniewicach otrzymało 3 uczniów, wśród których Agata zdobyła najwięcej punktów!

Co dalej? Zaproszenie do Warszawy to szansa na tytuł finalisty lub laureata XXXIV Olimpiady Filozoficznej. Uwaga! Tylko finaliści i laureaci mają zwolnienie z matury (zaliczając ją na 100% po złożeniu podpisu na formularzu maturalnym). Oni też, otrzymują „pęczek” indeksów na studia – prawo, filozofia, politologia, dziennikarstwo, socjologia itp. Humanistyczny raj! Co zatem zawiera konkurs finałowy?  Zakwalifikowani olimpijczycy „bronią”  wobec komisji pracę, którą napisali na etapie szkolnym. Drugą częścią jest interpretacja wybranego tekstu filozoficznego, który jest losowany tuż przed wystąpieniem. Łączna nota decyduje. Rozmowa z profesorami, adiunktami, docentami Uniwersytetu Warszawskiego na tematy, którymi zajmują się od lat, musi budzić emocje! Trzeba się wykazać wiedzą i silnymi nerwami. 

Jest jeszcze coś, choć to mało przyjemne, co powinniście wiedzieć. Nie każdy olimpijczyk z zaproszeniem na spotkania z komisją w Warszawie, zostaje finalistą lub laureatem. Niewdzięczne, najmniej lubiane, to trzecie miejsce, to tytuł „uczestnika finałów centralnych Olimpiady Filozoficznej”. Niestety, choć także to jest osiągnięciem wpisanym do świadectwa maturalnego, maturę z filozofii trzeba będzie zdać w maju.

Olimpiada to wielka sprawa dla ucznia, ale też dla szkoły! Jesteśmy dumni, że uczennica pijarskiej dotarła do finałów XXXIV Olimpiady Filozoficznej! Trzymamy kciuki, a o wynikach ostatecznych poinformujemy.  

Julia Skonieczna, kl. 2HL4 PLO