„Alchemium – Koło Młodego Odkrywcy przy Wydziale Chemicznym PŁ” – projekt dla gimnazjalistów

Uczniowie klas 3 gimnazjum : Karolina Nowak, Julia Badłak, Zuzanna Sobierajczyk oraz Maciej Urbański rozpoczęli udział w ciekawym projekcie organizowanym przez Politechnikę Łódzką. Od lutego  do czerwca bieżącego roku wraz z nauczycielami chemii p. Jolantą Kosiorek oraz p. Agatą Stań, gimnazjaliści będą poszerzać swoją wiedzę w obszarze nauk ścisłych poprzez udział w laboratoriach oraz interaktywnych wykładach prowadzonych przez adiunktów i profesorów Politechniki Łódzkiej.

Niniejsze przedsięwzięcie jest kontynuacją daleko idącej  współpracy szkół pijarskich Królowej Pokoju z  Politechniką Łódzką.