Awans Małgosi do etapu okręgowego Olimpiady Biologicznej

Małgorzata Kosiorek, uczennica klasy III BCH Pijarskiego LO w Łowiczu, awansowała do etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej.

Sukces poprzedzony został doskonałym wynikiem rozwiązywanego w październiku 2020r. testu etapu szkolnego oraz przygotowaniem i napisaniem pracy badawczej o charakterze obserwacji. Praca ta otrzymała pozytywną ocenę formalną wystawioną przez właściwy Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej, co ostatecznie zakwalifikowało ją do zawodów drugiego stopnia.

Praca badawcza została przygotowana na temat „Różnorodność gatunkowa drzew na terenie parku w Sobocie”, a jej celem było stwierdzenie stopnia bioróżnorodności tego obszaru oraz przewidzenie przyszłych zmian, które będą mogły być podejmowane przez właścicieli.

Przed uczennicą zmagania z II etapem olimpiady, który odbędzie się 27 lutego w formie online.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!