Bez pracy nie ma kołaczy – o wynikach egzaminu dojrzałości

Jeszcze kilka miesięcy temu nasi maturzyści z lekką obawą mówili o zbliżającym się egzaminie dojrzałości. W pocie czoła, przy wsparciu nauczycieli, powtarzali zdobytą wiedzę i ciężko pracowali, by w maju nic ich nie zaskoczyło. Jak się okazuje trud maturzystów i nauczycieli został doceniony.

Dziś już wiemy, że maturę zdali wszyscy. Co więcej, cieszy nas, że tegoroczni abiturienci poradzili sobie jeszcze lepiej niż ich starsi koledzy, choć przegonić rocznik 2013/2014 na pewno nie było łatwo.

Ze wszystkich przedmiotów maturzyści uzyskali znacznie lepsze wyniki od średnich krajowych. Szczególnie dobrze wypadły: 

– matematyka na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym – każda o około 24 punkty % wyżej 

od średniej krajowej,

– biologia na poziomie rozszerzonym – o około 19, 7 punktu % wyżej, 

–  geografia – o około 18, 3 punktu % wyżej, 

– historia – o około 14,2 punktu % wyżej,

– wiedza o społeczeństwie – aż o około 38, 6 punktu  % wyżej!,

– angielski na poziomie rozszerzonym – o około 11, 5 punktu % wyżej

Lepiej niż w poprzednim roku uczniowie napisali maturę z chemii, uzyskany wynik jest również wyższy od średniej krajowej.

Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom! Jak się okazuje „ciężka praca popłaca” i przynosi owoce. Wierzymy, że uzyskane wyniki pozwolą naszym absolwentom dostać się na wymarzone studia.