Warsztaty w laboratorium biologicznym i chemicznym Centrum Nauki Kopernik

Dnia 11 lutego klasy pierwsze liceum o nachyleniu medyczno-przyrodniczym uczestniczyły w zajęciach doświadczalnych w laboratorium biologicznym i chemicznym Centrum Nauki Kopernik.

Tytuł warsztatów z biologii  „Reaguj na bodźce!”. Jak nie trudno się domyślić, badaliśmy wpływ czynników zewnętrznych na zachowanie takich organizmów jak: euglena, dżdżownica, wypławek i rozwielitka.
W wyniku przeprowadzonych doświadczeń dowiedzieliśmy się, jak poszczególne z nich reagują m.in. na dostęp do światła białego i kolorowego (czerwonego, niebieskiego i zielonego). Ponadto tworzyliśmy preparaty z eugleny i obserwowaliśmy ich budowę i ruchy pod mikroskopem. Badaliśmy wpływ bodźców: soku, alkoholu oraz wody na kierunek poruszania się dżdżownic. Wyjaśnialiśmy również przyczynę tych reakcji.

Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze, a my wyszliśmy z nich wzbogaceni o wiedzę z zakresu obserwacji mikroskopowych i wiadomości na temat wymienionych organizmów.

 

W laboratorium chemicznym odbyły się warsztaty pod tytułem ,,PHowa Chemia”. Zajęcia trwały dwie godziny, w tym czasie zdążyliśmy się dowiedzieć wielu interesujących rzeczy. Na początku sprawdzaliśmy za pomocą różnych wskaźników jakie pH mają roztwory mieszanin różnych substancji. Przykładem takiej mieszanin był proszek do prania rozpuszczony w wodzie destylowanej.  Po zakończeniu naszych badań nad pH roztworów przeszliśmy do niezwykle interesującej, ale za to bardzo trudnej do opanowania sztuki – miareczkowania. Polegało ono na tym, że do kwasu o określonym pH musieliśmy dodać tyle roztworu zasadowego, by osiągnąć obojętny odczyn. Miareczkowaliśmy takie substancje jak kwas solny, kwas siarkowy (VI) oraz kwas fosforowy (V), a zasadą jakiej użyliśmy był wodorotlenek sodu. Nie było to łatwe, ponieważ jedna kropelka potrafi zrobić diametralną różnicę w samym pH roztworu. Wynikiem miareczkowania były zlewki z zieloną cieczą, którą wielu z nas nazywało eliksirami. Opuściliśmy te zajęcia pełni nowej wiedzy i umiejętności, która na pewno przyda nam się w przyszłości.

 

Tymoteusz Kosiorek,  Maciej Kutkowski  kl.1 MP