Boże Narodzenie 2014

Łowicz, A.D. 2014

Jak obyczaj stary każe, według ojców naszej wiary,
pragnę złożyć Wam życzenia w dzień Bożego Narodzenia.
Niech ta gwiazdka betlejemska, która świeci nam o zmroku,
doprowadzi Was do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku.

Kochani nauczyciele, rodzice i uczniowie!

Życzymy Wam i modlimy się, aby zbliżające Święta Bożego Narodzenia były dla Was doświadczeniem radości z osobistego spotkania się z Jezusem, który jako Wszechmogący Bóg przyszedł do nas w całkowitym ubóstwie, prostocie, niemocy i bezbronnej słabości Niemowlęcia. Przychodzi do nas w słabości dziecka jako bezbronna Miłość. Nie narzuca się, lecz z wielką pokorą apeluje do naszych serc, abyśmy przyjęli Go z czystym sercem, z prostotą i radością dziecka. Dołóżmy więc starań, by Bóg naprawdę zamieszkał w naszych rodzinach, naszej pijarskiej szkole, w naszych problemach i sukcesach, w cierpieniu i w radości.

Kochani, w ten święty czas Bożego Narodzenia ogarniamy każdego z Was naszą gorącą modlitwą i życzymy, aby bogactwo wypływające z Serca Boga – Człowieka napełniło Wasze serca miłością i pokojem!

o. Rektor ze współbraćmi