„Być przyjacielem Jezusa to być apostołem” – rekolekcje wielkopostne

Zdjęcie użytkownika Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.W dniach od 20 do 22 lutego odbyły się w Pijarskiej Szkole Podstawowej Królowej Pokoju rekolekcje wielkopostne. Poprowadziły je w tym roku siostry pijarki: s. Monika i s. Joanna. Hasłem rekolekcji były słowa: Być przyjacielem Jezusa to być apostołem. W czasie rekolekcji dzieciom towarzyszyła piosenka przewodnia zaczerpnięta z zespołu Siewcy Lednicy pt. „Jesteście przyjaciółmi”. W trakcie nauk rekolekcyjnych siostry uświadamiały dzieciom jak być przyjacielem Jezusa. Pierwszego dnia siostry zapoznały dzieci z trzema drogowskazami, jak być przyjacielem Jezusa; mówiły o miłości, modlitwie i przykazaniach.

W pracy grupowej dzieci wykonywały swój osobisty dekalog przyjaźni z Bogiem.

Drugiego dnia siostry zwróciły uwagę na radość, relacje z innymi i Pismo św. jako pomoc w stawaniu się przyjacielem Jezusa, tego dnia odbyła się także rekolekcyjna droga krzyżowa i praca w grupach, w czasie której dzieci zapoznały się z osobą św. Pauli Montal, założycielki sióstr pijarek. Ostatni dzień rekolekcji wiązał się dla starszych uczniów ze Spowiedzią, w czasie nauki siostry zwróciły uwagę na temat powołania Maryi i decyzji, by żyć tym czego nauczał Jezus. Rekolekcje zakończyły się wspólną Eucharystią, w czasie której uczestnicy dziękowali Bogu za ten piękny czas umocnienia w wierze.