Chorągiew naszym symbolem

Zbliżający się dzień Patrocinium, który w tym roku szkolnym będzie obchodzony w naszych szkołach 25 listopada, jest stosowną okazją do przypomnienia o naszym symbolu, jakim jest chorągiew Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu. Sześć lat temu, właśnie w dzień Patrocinium, czyli 23 listopada 2007 roku, odbyła się uroczystość poświęcenia nowo ufundowanej chorągwi.

Chorągiew dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Wiary – oraz Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Nie może pozostawać tylko dekoracją, czy bliżej nieokreślonym symbolem, lecz jest Ona określeniem naszej tożsamości, mającej swe źródło w najgłębszych wartościach będących podstawą chrześcijańskiego życia. Uroczystości z chorągwią wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowania do prezentacji – właściwych postaw jej poszanowania.

Chorągiew stanowi integralną część z przyjętym ceremoniałem i tradycją szkoły. Ma gromadzić i jednoczyć dzieci i młodzież, nauczycieli i rodziców.  Jest symbolem historii i tradycji – znakiem łączącym obecnych oraz przyszłych uczniów, a także tych, którzy opuszczają progi szkoły jako jej absolwenci.

W ciągu każdego roku szkolnego poczet chorągwi Pijarskich Szkół w Łowiczu uczestniczy w wielu uroczystościach szkolnych, pijarskich oraz miejskich, takich jak: inauguracja i zakończenie roku szkolnego, Patrocinium, rocznica wybuchu II wojny światowej na cmentarzu przy ulicy Listopadowej, obchody Dnia Papieskiego, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, procesja Bożego Ciała, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny połączona z rocznicą Bitwy Warszawskiej i inne. Nasz poczet chorągwi uczestniczy także w corocznej inauguracji roku szkolnego i katechetycznego szkół pijarskich, która odbywa się zawsze na początku września w Warszawie na Siekierkach.

Obecnie nasze szkoły reprezentują w poczcie chorągwi następujący uczniowie: Marcel Stańczyk, Jan Jabłoński, Piotr Wójcik, Rafał Uczciwek, Anna Wojciechowska, Sylwia Kazimierczak, Katarzyna Cieśla, Karina Piórkowska, Anna Sobolewska, Julia Szymkowicz, Marianna Zygmunt, Joanna Radosz, Weronika Kunikowska oraz Aleksandra Filipowicz.

Reprezentowanie szkoły w poczcie chorągwi jest przede wszystkim zaszczytem, ale także sporym obowiązkiem, bowiem większość uroczystości, w których uczestniczy poczet, odbywa się w dni wolne od nauki w szkole i są one często dość długie – dwu lub trzygodzinne.

Wymienieni wyżej uczniowie godnie wywiązują się z tych obowiązków.

Tadeusz Rutkowski