Ćwiczenia ewakuacyjne w Szkołach Pijarskich

23 września, kilka minut po godzinie 10.00, w Pijarskich Szkołach Królowej Pokoju  w Łowiczu rozległ się dzwonek alarmowy informujący o zagrożeniu pożarowym. Zaraz po tym na miejscu pojawiła się jednostka Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu. Cała sytuacja odbywała się w ramach ćwiczeń ewakuacyjnych, które co jakiś czas należy przeprowadzać ze względu bezpieczeństwa. Wcześniej, w ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego, nauczyciele przekazali uczniom zasady obowiązujące podczas ewakuacji oraz wskazali drogi ewakuacyjne. W trakcie ewakuacji  wszyscy sprawnie, bo w  niecałe 5 minut, opuścili budynek szkoły i udali się do punktu zbiorczego, którym jest kościół oo. Pijarów w Łowiczu.