Czy świat wirtualny cię pochłonął?

Pijarscy pedagodzy po raz kolejny mogli wziąć udział w cyklu szkoleń dotyczących zagrożeń związanych z uzależnieniami. Tym razem wykład na temat: „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie wirtualnym” został poprowadzony przez Pana Profesora Jakuba Andrzejczaka. Była to cenna lekcja nie tylko pokazującą znane nam skutki nadużywania świata wirtualnego, ale też diagnozująca przyczyny i wskazująca na konkretne rozwiązania.

Podsumowaniem, a może przyczynkiem do refleksji, niech będzie pytanie zadane przez prowadzącego – czy potrafisz się nudzić?