Pijarskie debaty i wybory.

       W ostatnim czasie w naszej szkole odbyły się wybory do samorządu szkolnego oraz do Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego.

    W piątek 27 września na godzinie wychowawczej miała miejsce debata, podczas której kandydaci na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przedstawili swoje programy wyborcze. Należeli do nich Magdalena Kowalik, Piotr Sobieszek, Jan Ptasiński i Jan Sobierajczyk. Po przedstawieniu się pretendentów był czas na pytania od elektoratu. Każdy obecny na debacie mógł zapytać dowolnego kandydata o szczegóły jego programu oraz propozycje rozwiązania spraw istotnych dla wszystkich uczniów. Następnie przystąpiono do głosowania, w którego wyniku wyłoniono zarząd samorządu szkolnego. Przewodniczącą została uczennica klasy 2 BCH Magda Kowalik, a jej zastępcą – Jan Ptasiński z 1 PE4. Na koniec opiekun samorządu Pani Anna Wojtasiak podziękowała za wkład włożony w życie szkoły wszystkim, którzy w ubiegłym roku pracowali w samorządzie na czele z jej przewodniczącym Maciejem Urbańskim.

Cztery tygodnie później 18 października na podobnej debacie wybierano przedstawicieli naszej szkoły do Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. Na radnych kandydowali: Maciej Urbański, Mikołaj Zapisek i Anna Koza. Każde z nich próbowało przekonać licealistów do oddania na siebie głosu poprzez opisywanie swoich dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń na rzecz społeczności szkolnej i młodzieży w naszym mieście. Ostatecznie naszymi reprezentantami zostali: Maciej Urbański i Anna Koza.

Wszystkim elektom życzymy udanej, pełnej sukcesów pracy w obecnym roku szkolnym, której widoczne efekty będą korzystne zarówno dla uczniów naszej szkoły jak ogółu młodzieży powiatu łowickiego.

Rzecznik Prasowy SU

Zuzanna Siewierska