Dla upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych

W dniu 10 marca 2014 roku, w Pijarskim Liceum Ogólnokształcącym Królowej Pokoju w Łowiczu, odbył się etap szkolny konkursu „Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę”. Konkurs przebiega pod patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego i Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, a jego organizatorami są: Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Senator RP Przemysław Błaszczyk oraz Poseł do PE Janusz Wojciechowski.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w powiatach: poddębickim, łęczyckim, kutnowskim i łowickim.

Do pierwszego etapu konkursu w Pijarskim LO przystąpiło sześcioro uczniów: Justyna Jabłońska, Szymon Bolimowski, Krzysztof Łabendowicz, Patryk Kopeć, Piotr Parol oraz Mateusz Gawroński. Test wiedzy o Żołnierzach Wyklętych składał się z 30 pytań, na rozwiązanie których uczniowie mieli 45 minut.

Pierwsze miejsce w tym etapie konkursu zajęli ex aequo Mateusz Gawroński i Krzysztof Łabendowicz, którzy uzyskali maksymalną do osiągnięcia liczbę punktów i będą reprezentowali Pijarskie LO w drugim, międzypowiatowym etapie konkursu, który odbędzie się w dniu 31 marca w Kutnie. Drugie miejsce w etapie szkolnym zajął Szymon Bolimowski, a trzecie Justyna Jabłońska.

Wszyscy uczestnicy pierwszego etapu konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe z rąk pana Posła Piotra Polaka i pana Senatora Przemysława Błaszczyka, którzy osobiście nadzorowali przebieg konkursu w naszej szkole.

Konkursowi towarzyszyła przygotowana wcześniej w szkole dekoracja poświęcona obchodom Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, a kilka dni przed konkursem, uczniowie klas pierwszych i drugich Pijarskiego LO, obejrzeli na zorganizowanym seansie w szkole film pt. „Inka” o Danucie Siedzikównej – sanitariuszce w oddziale Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, która została zamordowana przez UB w 1946 roku. Siedemnastoletnia dziewczyna, mimo brutalnego śledztwa, nikogo nie zdradziła. W pożegnalnym grypsie napisała: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”.

Korzystając z pobytu w Pijarskim LO, Poseł P. Polak i Senator P. Błaszczyk przeprowadzili w klasie III humanistycznej lekcję wiedzy o społeczeństwie, w trakcie której zapoznali uczniów z procesem legislacyjnym w Polsce.

Elżbieta Rutkowska