Propozycja rozważań drogi krzyżowej napisana przez uczennicę naszego Liceum.

 Chrześcijanie w czasach zagrożenia

Stacja I: Jezus na śmierć skazany

Jezu, Ty przyjąłeś na siebie ludzkie grzechy, przyjąłeś wyrok w milczeniu, aby nas zbawić. Dlaczego więc ja, zamiast przyjąć trud i przybyć do Ciebie, wolę krzyczeć i uciekać w to, co daje świat?

Proszę, Panie, przyjdź i zabierz moją pychę, chcę tak, jak ty umieć milczeć i kochać…

 

Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Przyjąłeś krzyż… Zrobiłeś to dla nas, podniosłeś ciężar wszystkich grzechów. Ja nie zawsze umiem przyjmować z pokorą cierpienia, które mnie spotyka. Pytam dlaczego, a nie proszę Ciebie o pomoc. Przybądź Panie z łaską wiary, bym mógł przyjąć cierpienie i zrozumiał Ciebie.

 

Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem

Krzyż ciąży – upadasz.
W śmiech tłum wpada,
Ten, co o przyjemność błaga…
Przez krzyż Ty – padasz,
Ale wstajesz i dla nas
– Miłość Swą rozlewasz…

Nie pozwól Panie, bym ja,
Upadając przeklął brata,
Lecz powstając rozdawał
Błogosławieństwo od Ciebie, Pana…

 

Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Matko Najświętsza, trwałaś przy Chrystusie. Cierpiałaś, jednak wciąż byłaś przy Nim. Chcę oddać się Tobie pod opiekę. Proszę przyjmij moje serce i zaprowadź przed oblicze Chrystusa, pragnę trwać, tak jak Ty trwałaś.

 

Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi

Szymon z przymusu pomógł Tobie, Panie, jednak poniósł krzyż razem z Tobą. Tyle razy nie chciałem podjąć się obowiązków, trudu, ale Ty czekasz. Proszę Panie daj mi siłę, bym mógł pomóc innym, szczególnie w najprostszych sprawach, które sprawiają tyle trudności – w domu, w szkole. Chcę podjąć się trudu, by zbliżyć się do Ciebie, a dzięki Twojej miłości, także do cierpiących.

Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi

Wyszła z tłumu, otarła Twoją twarz. Panie chcę tak, jak Weronika mieć odwagę i przyjść do Ciebie, pragnę świadczyć
o Tobie w moim życiu. Proszę, przyjdź Jezu z odwagą, bym mógł nieść Twoje światło do każdego.

 

Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem

Kolejny upadek, jednak Ty powstajesz. Ja często poddaję się po jednym upadku, nie mam siły dalej iść… Proszę Cię Panie, pomóż mi podnieść się i ruszyć dalej, za Tobą. Nie chcę ulegać zniechęceniu – „przecież już jej pomagałem, już mu wybaczyłem, już to naprawiałem” – Proszę, przyjdź Panie z cierpliwością.

 

Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty

Użalam się nad sobą, zamykam się przed drugim człowiekiem i przed Tobą. Proszę Panie, zabierz mój egoizm, pomóż
w zauważeniu cierpienia innych i prowadź, bym mógł tworzyć prawdziwe relacje, bym zaufał Tobie i widział Ciebie
w drugim człowieku.

 

Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża

Do niczego się nie nadaję, tracę wiarę, denerwuję się, gdy widzę, że kogoś spotyka szczęście, a nie mnie. Proszę, zabierz Panie zazdrość z mojego serca i przyjdź z nadzieją, bym nauczył się ufać Tobie bezgranicznie.

 

Stacja X: Jezus z szat obnażony

Jezu, zostałeś wystawiony na wyśmianie, na szyderstwo. Zostałeś obdarty nawet z szat… Lecz pozostał krzyż i Ty. Nie chcę dłużej przywiązywać się do tego, co posiadam, do rzeczy materialnych, pragnę tylko Ciebie, chcę Ciebie przyjąć do swojego serca.

 

Stacja XI: Jezus do krzyża przybity

Cztery głębokie rany:
Nogi i dwie ręce,
A Ty otwierasz na nas serce.
Co czynić mamy?

Ty mówisz nam o tym:
Miłuj Boga z całej mocy,
A bliźniego, jak samego siebie,
To jedyny sposób, aby iść do Ciebie

I więcej nie przybijać gwoździ
-nienawiści

Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu

Umierając, pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam drogę do zbawienia. Otrzymaliśmy nowe życie, dlatego, że chciałeś nas uratować przed zagładą. Pragnę Panie całkowicie zawierzyć się Tobie i przyjąć dar, który nam dałeś – Twoją bezgraniczną miłość.

 

Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty

Kiedy tracę Ciebie, gubię się , więc proszę Panie, otwórz moje serce i naucz wierzyć, naucz mnie wytrwałości i proszę daj mi siłę, bym mógł podnosić się z każdego grzechu, by ciemność nie ogarnęła mnie więcej.

 

Stacja XIV: Jezus do grobu złożony

Grób został zamknięty.
Utrata? Nie ma Ciebie?
Porywają mnie beznadziei odmęty!
Moje pragnienia utonęły…
Jak wariat szukam schronienia,
Nie ma dla mnie ukojenia?

Spójrz człowieku, jak mała twa wiara
– tylko Bóg życie ocala,
W Jego śmierci odrodzenie,
W Nim odnajdziesz nadzieję,
Tylko On ugasi twe pragnienie.

 

 

Wiktoria Wawrzyniecka

 

 


 

  Tradycyjnie w piątki Wielkiego Postu o godz. 15:00 z udziałem uczniów i pracowników Szkół Pijarskich Królowej Pokoju odbywały się nabożeństwa drogi krzyżowej. W każdy piątek były one odprawiane przy współudziale uczniów
z poszczególnych klas naszych szkół.

  Pierwsze tegoroczne nabożeństwo poprowadziły klasy drugie Liceum.

  Droga krzyżowa – to nabożeństwo w którym rozważamy mękę i śmierć Pana Jezusa, której się podjął dla naszego zbawienia. Chcemy wynagrodzić z wdzięcznością Bogu dar Jego śmierci przez który wyzwolił nas od grzechu otwierają nam niebo.

   Któryś za nas cierpiał rany Jezus Chryste zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami.