Dwie rosyjskie stolice

Zdjęcie użytkownika Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.W czwartek 8 marca gościliśmy w murach naszej szkoły wykładowców i studentów Wydziału Filologicznego UŁ. W ramach współpracy z Instytutem Rusycystyki dr Ełona Curkan – Dróżka i dr Elena Nevzorova – Kmech poprowadziły wykłady o dwóch stolicach Rosji: Moskwie i Sankt Petersburgu wprowadzając uczniów liceum i gimnazjum w świat fascynującej rosyjskiej kultury, architektury i sztuki. Udział w tych lekcjach wymagał znajomości języka rosyjskiego. Tym, którzy nie uważają się jeszcze za „носителей русского языка” (znawców j. rosyjskiego 😉 pomagały prezentacje multimedialne, które wzbogacały wykłady.

Słuchacze mogli nie tylko sprawdzić swoją znajomość języka, ale także dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, których próżno szukać w podręcznikach. Dopełnieniem „rosyjskiego dnia” były zajęcia praktyczne, dla każdej z klas prowadzone były osobno. Uczniowie klas III gim i II LO zmagali się z zadaniami dotyczącymi Petersburga. Ćwiczenia nie były łatwe, ale pomocą służyły studentki. Warsztaty o Moskwie dla klas II gim i I LO prowadziła dr Curkan – Dróżka z naszym absolwentem, obecnie studentem rusycystyki Piotrem Baleją. Uczniowie musieli wykazać się pomysłowością, wiedzą, znajomością języka rosyjskiego oraz umiejętnością obsługi programu Kahoot w telefonie komórkowym (polecenie wyjęcia telefonów było jedynym, którego uczniowie jakby „nie zrozumieli”, co wywołało ogólne rozbawienie). Połączone zajęcia: wykład + ćwiczenia to świetna forma pracy, pozwalająca na szybkie sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy. Był to bardzo owocny i dobrze spędzony dzień. Mamy nadzieję na kontynuację tej współpracy w przyszłości.