Dzień Liczby Pi

     26 marca świętowaliśmy w naszym liceum Dzień Liczby Pi. Jak co roku, uczniowie wysłuchali dwóch wykładów przygotowanych przez pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej: dra Mateusza Krukowskiego „Ludzkie dziecię, czyli o polskim kryzysie demograficznym” oraz dra Igora Kossowskiego „Nierówności między średnimi i ich wykorzystanie w zadaniach”.

     W zajęciach uczestniczyli uczniowie zainteresowani matematyką z najstarszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz klas biologicznych a także klasy 1 i 2 politechniczno-ekonomiczne. Pierwszy wykład pokazał matematyczne ujęcie zagadnień demograficznych, drugi wymagał już większego zaawansowania matematycznego i skupił się na dowodzeniu związków między średnimi.  Po wykładach uczniowie wzięli udział w konkursie z wiedzy matematycznej, także tej z wykładów. Najwyższe wyniki uzyskali Martyna Lesiak, Dawid Bartosiak i Marcin Gołębiewski z kl. 1PE. Więcej szczegółów tego matematycznego spotkania będzie można znaleźć w najnowszym numerze Naszego Listu.

 lowicz24.eu