Dzień liczby Pi

Dzień 19 marca był dniem szczególnym dla wszystkich matematyków pijarskiego liceum, ponieważ to właśnie wtedy obchodziliśmy „Dzień z matematyką”, który jest związany ściśle z liczbą „Pi”. Dokładne obchody przypadały na czternasty dzień miesiąca, jako że rozwinięcie dziesiętne Pi zaczyna się od 14. Jednakże wtedy odbywał się „Kangur”, więc z naszym świętem musieliśmy trochę poczekać.

Atrakcje rozpoczęły się już o 9.00, kiedy to wszyscy zainteresowani uczniowie zmagali się z trudnymi, lecz także ciekawymi zadaniami przygotowanymi przez instytut TUWiNM. Każdy uczeń miał za zadanie rozwiązać 30 zadań na właściwym poziomie (od Kadeta – Gimnazjum, aż po Studenta – II i III klasa Liceum) w czasie 85 minut.

Jednakże najciekawsze było jeszcze przed nami! Klasa II PE, z wychowawcą – panią Elżbietą Cywińską na czele, podjęła się przygotowania i organizacji dalszych ciekawostek matematycznych. O 11.00 rozpoczęliśmy referatem pani Katarzyny Chrząszcz, studentki II roku studiów magisterskich na kierunku Matematyka na Politechnice Łódzkiej, a wykład ten nosił tytuł: „Nieskończoność nieskończona, czyli o mocach zbiorów”. Sam tytuł mógł wprawić słuchaczy w zakłopotanie, ale podczas wykładu wszystko się rozjaśniało. Pani Katarzyna objaśniała, jaka jest moc Continuum oraz moc Alf zero. Wykład był bardzo interesujący, jednakże wymagał od odbiorców pobudzenia szarych komórek, aby być w stanie wyobrazić sobie na czym polega „nieskończoność nieskończona”.

Następnie, po piętnastominutowej przerwie, dr Marek Bienias, adiunkt w Instytucie Matematyki na Politechnice Łódzkiej (najlepszy absolwent PŁ z 2011 roku), opowiedział nam wiele na temat fraktali. Rozpoczęło się od podstaw, czyli o generowaniu fraktali, a następnie przeszliśmy do zrozumienia, czym jest na przykład: funkcja zwężająca lub na czym polega twierdzenie Banacha (przedstawiciel  lwowskiej szkoły matematycznej) o punkcie stałym. Pan Marek obrazowo i zrozumiale dla wszystkich uczniów przedstawił sposób budowania fraktali na osi współrzędnych na przykładzie trójkąta Sierpińskiego. Referat ten pozwolił nam zrozumieć, jak w prosty sposób można opisać budowanie nawet skomplikowanych fraktali. 

Na koniec uczniowie klasy pierwszej i trzeciej mieli za zadanie rozwiązać równania na oddzielnych kartkach, uprzednio przygotowanych przez klasę drugą. Każdy uczeń po otrzymaniu wyniku był przydzielany do grupy (którą ten wynik reprezentował) i w takim towarzystwie wszyscy udali się po własną PIZZĘ!! A haczyk polegał na tym, że pizza ta musiała być rozdzielona według zasad Sprawiedliwego Podziału utworzonego przez S. Banacha i B. Knastera, który ma zapewnić, że żadna strona nie będzie niezadowolona ze swojej części. Taki matematyczny wątek pozwolił nam skosztować pizzę w znacznie innym świetle! 

Jako uczestnik wszystkich wyżej wymienionych atrakcji, uważam, że dzień ten był wspaniały i na pewno nie zanudził żadnego matematyka, a pozwolił spojrzeć innym okiem na pewne matematyczne zagadnienia.

Aranżacją miejsc siedzących i stworzeniem równań dla uczniów zajęła się klasa II PE. Jednakże szczególne podziękowania należą się pani Elżbiecie Cywińskiej, która włożyła największy trud w organizację całego dnia i zapewnienie wspaniałych atrakcji dla wszystkich uczestników. DZIĘKUJEMY!

Szymon Fijałkowski