Dzień Matematyki, Dzień Liczby Pi

Międzynarodowy Dzień Matematyki został proklamowany na mocy Rezolucji 40. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 2019 roku. Niektóre kraje od dawna już w dniu 14 marca (3/14) obchodzą ten dzień jako Dzień Liczby Pi, ponieważ wartość tej powszechnie znanej stałej matematycznej, wynosi w zaokrągleniu 3,14.

Dzień ten ma stanowić zachętę do czerpania radości z matematyki, do podejmowania przez młodych ludzi dziesiątków wyzwań, jak konkursy, zawody czy działania zwiększające dostęp do edukacji, w tym nauk matematycznych. Ktoś zapyta dlaczego? Bo świat, który nas otacza, jest matematyczny, matematyka bowiem w naszym życiu jest wszechobecna.

Oto przykłady:

  • nauka i technologia: 

– Skuteczność powszechnie używanych wyszukiwarek internetowych wynika z zastosowania w nich algorytmów matematycznych.

– Urządzenia do obrazowania medycznego, takie jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny (MRI) pobierają dane liczbowe, które specjalny algorytm matematyczny przetwarza na obraz.

  • organizacja społeczeństw:

– Dzięki matematyce lepiej możemy zrozumieć i kontrolować rozprzestrzenianie się epidemii.

– Matematyka pomaga zrozumieć ryzyko związane z zagrożeniami naturalnymi takimi, jak powodzie, trzęsienia ziemi, huragany i przygotować się na nie zawczasu, zmniejszając w ten sposób ryzyko katastrof;

  • czymkolwiek się zajmujemy, matematyka jest z nami: 

– Technika geolokalizacji, zarówno astronawigacja, jak i współczesny GPS, opiera się na matematyce.

– Podstawę oprogramowania naszych smartfonów stanowi matematyka.

I na koniec. Jeśli ktokolwiek kiedyś zachce odwiedzić Marsa, nie będzie to możliwe bez udziału matematyki. Przykładów można mnożyć…

DK, JW

lowiczanin.info