Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu wśród najlepszych w województwie.

 OKE w Łodzi opublikowało wyniki wszystkich gimnazjów w Łódzkiem. Znakomite wyniki naszego gimnazjum mają odzwierciedlenie w zestawieniu z innymi szkołami.

Z języka polskiego zdobyliśmy 1 miejsce, z historii i wiedzy o społeczeństwie 2 miejsce, tylko jeden punkt procentowy więcej ma Publiczne Gimnazjum Politechniki Łódzkiej.

   Bardzo wysoki wynik z matematyki pozwolił zająć nam 3 miejsce za dwoma gimnazjami z Łodzi.

   Podobnie 3 miejsce wśród gimnazjów publicznych zajęliśmy z przedmiotów przyrodniczych (biologii, fizyki, chemii i geografii).

   Z języka angielskiego znaleźliśmy się w pierwszej „piątce” gimnazjów publicznych, zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym.

   Zestawiając te wyniki z poprzednimi latami widać analogię, że dają one gwarancję bardzo dobrze zdanej matury za 3 lata.

Jeszcze raz gratulujemy uczniom i nauczycielom.