Egzamin ósmoklasisty- znamy wyniki !

Dziś opublikowano wyniki egzaminu ósmoklasisty. Osiągnięcia naszej podstawówki ponownie są bardzo wysokie i przekraczają znacznie średnie krajowe. To także najwyższe wyniki w powiecie!

Świetnie wypadł egzamin z języka polskiego – uczniowie uzyskali średnią 74%, a więc o 13 p.% więcej od wyniku w kraju. Z kolei z matematyki różnica między uczniami z pijarskiej, którzy wypracowali wynik 80%, a krajem wynosi aż 28 p. %. O 20 p. % względem średniej w kraju był też wyższy wynik z języka angielskiego.

Cieszymy się, że wielu uczniów będzie kontynuować naukę w pijarskim LO.