Egzamin Ósmoklasisty

Uczniowie 8 klasy Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu 16 czerwca napisali test z języka polskiego. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.  17 czerwca uczniowie  rozwiązywali zadania z matematyki, 18 czerwca zmierzyli się z testem z języka obcego.