Ferie w szkole

Mimo że 17 stycznia po siódmej godzinie lekcyjnej dzwonek szkolny udał się na zasłużony, dwutygodniowy urlop, to gwar w naszych pijarskich szkołach w czasie ferii wcale nie ustał. Działo się i to całkiem sporo, ponieważ uczniowie chętnie skorzystali z zajęć przygotowanych przez nauczycieli. Brali oni udział w: zajęciach artystycznych i sportowych (m.in. spotkali się z Chełmońskim), fakultetach przygotowujących do matury i konkursów przedmiotowych, zajęciach pozwalających uzupełnić braki w wiadomościach. Intensywne „życie” toczyło się także w sali gimnastycznej, w której maturzyści z rodzicami i wychowawcami rozwijali swoją kreatywność i umiejętności dekoratorskie.

Szkołę w ferie „odwiedzili” wszyscy nauczyciele i znaczna grupa uczniów.