Finał doświadczalny konkursu wojewódzkiego „Fascynująca Fizyka”

Dnia 8 kwietnia odbył się finał doświadczalny konkursu wojewódzkiego „Fascynująca Fizyka”. Do tego etapu zakwalifikowałem się ja i Konrad Mika z klasy IIIb.  Warunkiem udziału, poza uzyskaniem co najmniej 60% punktów w części teoretycznej,  jest samodzielne wykonanie oraz opracowanie dowolnego doświadczenia obrazującego „fascynujące” zjawisko fizyczne, a następnie przygotowanie prezentacji multimedialnej prezentującej wykonanie oraz opracowanie doświadczenia. 

Przyjechaliśmy do Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki na Politechnice Łódzkiej o godzinie 900. Wszyscy (uczestnicy, opiekunowie, członkowie jury, pan prowadzący i parę innych osób) zebraliśmy się w sali konferencyjnej.

W końcu nadszedł czas na pierwsze wystąpienia. Tematów było wiele: ciecz, która pod naciskiem zachowuje się jak ciało stałe, badanie siły wyporu, sprawdzanie, czy można użyć galaretki jako światłowodu,polaryzacja światła (to doświadczenie wiązało się z rozkręcaniem monitora), alternatywne źródła energii (m. in. tworzenie własnej mini elektrowni wodnej),badanie indukcji elektromagnetycznej, silnik magnetohydrodynamiczny. Ja przygotowałem prezentację nt. zjawisk ugięcia i nakładania się fal, a Konrad zajął się badaniem topnienia lodu pod naciskiem. Uważam, że to były interesujące pokazy.

Do uzyskania było 40 pkt. (po 10 od każdego oceniającego). Tylko dwie osoby zdobyły maksymalną liczbę. Ja otrzymałem 30, a Konrad 33. Po zsumowaniu wszystkich punktów (z części doświadczalnej i teoretycznej) zajęliśmy odpowiednio miejsca 10. i 9.

Bardzo ciekawie było zobaczyć budynek Politechniki, byłem tam pierwszy raz. Większym przeżyciem było dla mnie jednak samo przedstawianie prezentacji. Nigdy nie występowałem w taki sposób w gronie innym niż moja klasa. Mimo tego nie czułem się zbyt spięty i uważam, że poszło mi dość dobrze. Cóż, najdziwniejsza jest świadomość, że znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce gimnazjalistów w województwie. Z fizyki! A to bardzo trudny przedmiot dla większości uczniów, ja jednak bardzo go lubię.

Uważam, że każdy z nas ma jakieś zdolności i powinien je rozwijać, ja będę pracował dalej nad swoimi. 

Szymon Kuś, kl. II b