Finał konkursu „Fascynująca fizyka”

Zdjęcie użytkownika Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.23 kwietnia 2018 roku odbyła się gala wręczenia nagród we wszystkich konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki I Automatyki Politechniki Łódzkiej. Ostatni etap polegał na wykonaniu samodzielnie oraz opracowaniu dowolnego doświadczenia obrazujacego „fascynujące” zjawisko fizyczne wraz z przygotowaniem prezentacji multimedialnej.

Trzecie miejsce zajął uczeń Pijarskiego Liceum Królowej Pokoju w Łowiczu Szymon Kuś. Został on laureatem, uzyskując tym samym indeks na Politechnikę Łódzką. Szymon dostał dyplom oraz gratulacje od władz Miasta Łodzi.