Finalista XXX Olimpiady Filozoficznej

Zdjęcie użytkownika Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.Wg organizatorów „olimpiada pozwala biorącym w niej udział uczestnikom osiągać poszerzone kompetencje w zakresie edukacji filozoficznej oraz stwarza możliwość rozwinięcia takich przymiotów intelektualnych, jak umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania i porównywania stanowisk filozoficznych, a także refleksji nad własną postawą i otwartością w stosunku do odmiennych poglądów”. Olimpiadę Filozoficzną organizuje Polskie Towarzystwo Filozoficzne założone w 1904 roku. W tym roku przypada 30 Olimpiada Filozoficzna w 100-lecie odzyskania Niepodległości. Tegoroczne zmagania olimpijczyków próbują odpowiedzieć na pytanie: Jakiej filozofii Polacy potrzebują?

W Pijarskim Liceum Ogólnokształcącym zajęcia przygotowujące do XXX Olimpiady Filozoficznej rozpoczęły się w czerwcu 2017 roku, a następnie były prowadzone w formule 1 godziny zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2017/2018. Zajęcia takie przeprowadzono po raz pierwszy w historii szkoły. Również nominacja i osiągnięcie poziomu centralnego OF to wydarzenie, którego w PLO w Łowiczu nie było. Nie zdarzyło się też do tej pory, by któryś z uczniów wybrał filozofię jako kierunek maturalny. Należy się spodziewać, że już wkrótce pojawią się uczniowie, którzy właśnie tak postąpią.

Opiekunem uczniów przygotowujących się do Olimpiady Filozoficznej jest Paweł Kolas, który w pijarskim LO uczy on Wprowadzenia do filozofii i Debaty oksfordzkiej. Na zajęcia z filozofii uczęszcza obecnie 5 uczniów. W przyszłym roku spróbują oni swoich sił w XXXI Olimpiadzie Filozoficznej.

Konkurencję rozpoczyna etap szkolny, podczas którego uczestnicy przygotowują pracę pisemną na jeden z tematów przewidzianych na dany rok. Prace takie przygotowało 2 uczniów PLO. Prace te są przesłane są do Komitetów Regionalnych OF – w naszym przypadku do Skierniewic. Pozytywna ocena pozwala uczniom wziąć udział w etapie regionalnym. Zwody 2-go poziomu OF złożone są z testu wiedzy o filozofii i pisemnej pracy w formie eseju filozoficznego, który jest interpretacją jednego z 3 cytatów dzieł filozoficznych, wybranych przez Komitet Centralny OF na dany rok. Osoby, które osiągną określony poziom punktacji testu i pracy, są „nominowane” na etap centralny do Warszawy. Prace tych uczniów są ponownie sprawdzane, a każda z nominacji jest potwierdzana imiennie przez organizatorów.

Do etapu centralnego XXX OF z całej Polski weszło łącznie 124 licealistów. Otrzymują oni tytuł finalisty OF, co daje im na maturze z filozofii maksymalną liczbę punktów na tzw. poziomie rozszerzonym. Spośród grupy finalistów wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają indeksy na wybrane przez siebie uczelnie (kierunki humanistyczne). 14 kwietnia 2018 roku, taką szansę będzie miał po raz pierwszy w historii PLO w Łowiczu Oskar Kosenda, obecnie uczeń 2 klasy PLO o profilu humanistyczny. Etap centralny w Warszawie polega na komisyjnej obronie tez pracy z etapu szkolnego i interpretacji wybranego losowo tekstu filozoficznego. Jeśli w przyszłym roku zdecyduje się on zdawać maturę z filozofii, będzie mógł skorzystać z przywileju wynikającego ze statusu finalisty XXX OF.

Paweł Kolos

Do olimpiady przygotowywałem się praktycznie od początku liceum. Spędziłem dużo czasu na nauce zagadnień związanych z przedmiotem, ale i na czytaniu wielu lektur. Myślę, że filozofia pomogła mi się rozwinąć i jest kierunkiem bardzo uniwersalnym, który przydaje się tak naprawdę na każdym kroku. Oczywiście sukces nie byłby możliwy bez pana Pawła Kolasa, który nieraz poratował mnie przydatną lekturą i swoją wiedzą. Do etapu centralnego zostały trzy tygodnie i chcę jak najlepiej wykorzystać ten czas.

Oskar Kosenda