Finały regionalne z Olimpiady Filozoficznej

W sobotę 18 lutego 2023 odbył się etap rejonowy XXXV Olimpiady Filozoficznej dla uczniów szkół średnich. Z Pijarskiej zakwalifikowało się na te zawody 5 osób, niestety jedna z uczestniczek nie mogła pojechać. Esej filozoficzny (150 min) i test (60 minut) pisało 40 osób. Kogo praca (esej) uzyskała ponad 25 z 50 punktów, a na teście uzbierał ponad 20 z 40 punktów możliwych do zdobycia, przechodził od finałów regionalnych OF, którymi jest ustny egzamin składany przed komisją. Limit ten przekroczyło ostatecznie 12 uczniów, w tym nasze 2 koleżanki: Malwina Starzyńska (2PM) i Julia Koza (1PE). Gratulujemy tym bardziej, że jest to ich pierwsza próba! Większość olimpijczyków, z którymi one walczyły to uczniowie z trzecich i czwartych klas.

Malwina miała świetny wynik z pracy filozoficznej etapu szkolnego (zdobyła 39 na 40 możliwych punktów) i uzyskała za nią indywidualne wyróżnienie, a za esej filozoficzny etapu regionalnego zdobyła 42 punkty. Za test miała 29 punktów. Julia za esej otrzymała 41 punktów, a test napisała na 24. To super wyniki! Pozostałej dwójce olimpijczyków z Pijarskiej zabrakło do awansu punków z testu.

Olimpijczycy mieli w tym roku napisać esej na podstawie 3 proponowanych do wyboru tekstów, których autorami byli: B. Russel, H. Arendt i M. Horkheimer. Test składał się z 11 rozmaitych zadań (punktowanych za poszczególne fragmenty), w których chodziło o interpretacje podanych tekstów źródłowych (1), wybór właściwych odpowiedzi z proponowanych (2), wskazanie autorów przytoczonych cytatów (3), definiowanie pojęć filozoficznych (4), uzupełnianie biogramu filozofa (5), określanie stanowisk filozoficznych na podstawie przytoczonych fragmentów dzieł (6) i tworzenie do nich argumentów za i przeciw (7) oraz zadania z logiki formalnej (8). Tematy i test poznali uczestnicy w dniu zawodów, a wg opiekunów-nauczycieli filozofii, zakres i treść testu były trudne.

Po otrzymanej nominacji na nasze koleżanki czeka teraz ustna konfrontacja z tematyką filozoficzną. Egzamin w formie rozmowy przeprowadzi komisja – pytania dla nich (które trzeba będzie jeszcze wylosować) przyjadą z Warszawy, z Komitetu Głównego OF, z którego pochodzą też egzaminatorzy. Wyznaczono już dla uczniów Pijarskiej godzinę (g. 12.00) i wiadomo, że dla każdego zostało  przeznaczone 20 minut. Dziewczyny pojadą do Skierniewic w środę, 1 marca br. do LO im. B. Prusa przy ul. Kopernika, gdzie zaplanowano egzamin.

Czekamy w emocjach na ich wyniki. Gdy czegoś się dowiemy, będziemy PT Czytelników naszych wiadomości informować. Dziewczyny wracajcie zwycięskie i „z tarczą”!

Julia Skonieczna, kl. III HL PLO