Ginąca sztuka korespondencji

9 października obchodzimy Światowy Dzień Poczty, który został ustanowiony w 1969 roku w Tokio. Z tej okazji, co roku odbywa się Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów, który trwa do 15 października, i który obchodzony jest już od 1953 roku.

Epistolografia (łac. epistola < gr. epistolḗ ‘list’, gráphō ‘piszę’) – 1) sztuka pisania listów zgodna z obyczajami panującymi w danej epoce czy środowisku; 2) dział piśmiennictwa zajmujący się listami i ich zbiorami oraz utworami literackimi pisanymi w formie listów.(encyklopedia.pwn.pl)

Zasadniczo epistolografia zajmuje się listami pisanymi w minionych czasach, kiedy to funkcja samego listu odgrywała znacznie większą rolę niż dzisiaj. Listy często były czytane nie tylko przez adresata, ale i udostępniane oficjalnie i za zgodą nadawcy wielu innym osobom, cytowały też fragmenty innych listów i stanowiły rodzaj wymiany informacji będący substytutem prasy. Były także miejscem wyrażania poglądów i dyskusji itp. Jednocześnie wiele z tych listów można uznawać za dzieła z pogranicza literatury. Wszystkie te listy były przechowywane latami, nierzadko przechodząc w postaci całych zbiorów do archiwów, a po latach niektóre zbiory takich listów, z pominięciem fragmentów stricte prywatnych, bywały nawet publikowane w postaci książek.

Z epistolografii wieku XVII największą sławę zdobyły listy króla Jana III Sobieskiego do ukochanej żony – królowej Marysieńki (Marii d’Arquien), pisane w latach 1665-1683. Mają one niezwykle kunsztowną formę. W XVIII wieku popularna była powieść epistolarna, czyli powieść w formie listów, czasami przeplatająca się z fragmentami pamiętnika. Najbardziej znane przykłady z literatury europejskiej to „Listy perskie” Monteskiusza, „Cierpienia młodego Wertera” Jahanna Wolfganga Goethego czy „Biedni ludzie” Fiodora Dostojewskiego. Znane są też listy pisane do przyjaciół i rodziny Fryderyka Chopina, Wisławy Szymborskiej czy Stanisława Lema.

Obecnie sztuka pisania listów ginie, wolimy wysyłać emaile i smsy. Czy wysyłacie jeszcze kartki pocztowe z wakacji? Czy choć raz w roku piszecie do kogoś list? Może ta okazja zachęci Was do napisania listu do kogoś z klasy, ze szkoły, z wierszem, rysunkiem lub po prostu z kilkoma ważnymi słowami. Przynoście Wasze listy do skrzynki w bibliotece do 15 października, przekażemy je adresatom!

Zapraszamy!

dk/mw