Góra Grosza

W tym roku postanowiliśmy pomóc dzieciom, które wychowują się w domach dziecka lub w rodzinach zastępczych, organizując zbiórkę “Góry Grosza”. Jest to akcja polegająca na zebraniu jak największej ilość monet w wartościach od 1 gr do 5 zł, które następnie po odpowiednim przeliczeniu i zapakowaniu, zostaną wysłane do organizatorów. Pieniądze są przeznaczone m.in. na stypendia, wsparcie psychologiczne, warsztaty czy chociażby ubrania dla dzieci. Nasza mała “Góra Grosza” wyniosła około 900 zł! Serdecznie dziękujemy dyrekcji banku Pekao S.A. w Łowiczu za nieocenioną pomoc w przeliczeniu pieniędzy oraz wszystkim wolontariuszom, którzy pod kierownictwem Julii Jaśniewskiej pomagali przy segregowaniu monet: Małgorzacie Brzózce, Aleksandrze Karniszewskiej, Małgorzacie Tybuś, Jagodzie Znyk, Julii Michalak, Agacie Kłosińskiej, Janowi Filipowiczowi, Magdzie Filipowicz.