Goście z Baranowicz w Łowiczu

Kolejny raz szkoły pijarskie w Łowiczu gościły naszych rodaków z Kresów. Przez pierwszy tydzień grudnia przebywała u nas 15 osobowa grupa maturzystów z polskiej szkoły w Baranowiczach /Białoruś/. 

W tym roku  do naszej akcji włączyło się również I Liceum Ogólnokształcące im. Chełmońskiego w Łowiczu i przyjęło 6 maturzystów. Młodzież mieszkała u rodzin naszych uczniów. Codziennie uczestniczyła w porannych modlitwach oraz  w wybranych przez siebie lekcjach: z matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii i oczywiście języka polskiego. Przedmioty te będą zdawać w polskim konsulacie na Białorusi, gdyż wszyscy chcą studiować w Polsce.

W czasie pobytu zwiedzali również okolice Łowicza: Nieborów, Żelazową Wolę i cały dzień spędzili w Warszawie. Wycieczki te były sfinansowane przez łowickie szkoły pijarskie. Młodzież podkreślała serdeczność, z jaką została przyjęta w szkołach i domach, a jednocześnie była bardzo wdzięczna za zorganizowane zajęcia i podarowane im podręczniki i inne pomoce, ponieważ w Baranowicach uczą się tylko języka polskiego, a wiedzę z pozostałych przedmiotów muszą opanować we własnym zakresie.