„Gra o wybór” w klasie II liceum

Dnia 23 września 2015 r. uczniowie klasy II liceum na lekcjach wiedzy o społeczeństwie wcielili się w rolę polityków różnych partii politycznych w nowo powstałym – fikcyjnym państwie Kubalii. Było to możliwe dzięki tegorocznemu absolwentowi naszego liceum, a obecnie studentowi prawa Uniwersytetu Warszawskiego Mateuszowi Gawrońskiemu, który jako uczeń PLO zaangażowany był w realizację projektu Fundacji Wspierania Edukacji i Rozwoju Innowatorium „Wiem, dlaczego wybieram”.

Tym razem w ramach tego projektu Mateusz sam przeprowadził symulacyjną grę edukacyjną pt. „Gra o wybór”, która dotyczyła ordynacji wyborczych.

Gra składała się z trzech głównych części:

I – poznawania programów „swoich partii” i rzeczywistości wyspy – państwa Kubalii,

II – poznawania ordynacji wyborczej czyli systemu na podstawie, którego przeprowadzone będą wybory i przydzielane mandaty, 

III – udziału w pierwszych obradach parlamentu fikcyjnej wyspy Kubalii.

Realizując zasady gry, uczniowie reprezentujący fikcyjne partie, np. Kubalski Ruch Pracy, Kubalską Partię Konserwatywną czy Kubalskie Stronnictwo Ludowe uchwalili ordynację wyborczą, podjęli ważne decyzje dla wyspy w sprawie np. wyboru miejsca stolicy, wprowadzenia strefy ekologicznej, finansowania partii z budżetu czy ubezpieczenia od wybuchu wulkanu.

Po wypracowaniu stanowiska w grupach, uczniowie zabierali głos przedstawiając argumenty, starając się przekonać inne „ugrupowania polityczne” do swoich racji na wskazane tematy. Po zakończeniu debaty każda grupa otrzymała odpowiednią ilość punktów przewidzianych w grze za przekonanie pozostałych ugrupowań do zmiany ich punktu widzenia ordynacji wyborczej i za głosowanie zgodne z ideologią partii.

Fabuła „Gry o wybór” była bardzo ciekawa, uczniowie byli zaangażowani, chętnie współpracowali grupach. Gra dała im możliwość zapoznania się z metodami wyboru posłów, rozdzielania mandatów czy funkcjonowania procesu decyzyjnego w parlamencie.

Symulacyjna „Gra o wybór” nie była taka łatwa jak mogłoby się wydawać, postawiła przed uczniami dość skomplikowane zadania, dlatego jestem pełna podziwu dla ich aktywności i umiejętności, które zaprezentowali, a także dla chęci i wiedzy Mateusza Gawrońskiego.

Elżbieta Rutkowska