Historycy na konferencji „Patriotyzm wczoraj i dziś”

      Dnia 16.11.2018r. w ZSP4 odbyła się debata „Patriotyzm wczoraj i dziś” zorganizowana z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wzięła w niej udział grupa uczniów, z klas drugich naszego liceum, którzy mierzą się z historią na poziomie rozszerzonym, pod opieką Pana Piotra Komuńskiego, a także inni uczniowie łowickich szkół. Swoje opinie wymieniali zaproszeni goście: dyrektor Muzeum w Łowiczu Marzena Kozanecka-Zwierz, dyrektor łowickiego oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie Marek Wojtylak, redaktor naczelny tygodnika Nowy Łowiczanin Wojciech Waligórski, oraz absolwenci Ekonomika – historyk Piotr Wysocki oraz radny Krystian Cipiński.

    Moderatorem debaty był Wojciech Czapnik, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i religii. Zgromadzona młodzież najpierw wysłuchała Marka Wojtylaka, który w swojej krótkiej opowieści nakreślił jak wyglądało odzyskanie niepodległości na ziemi łowickiej. Później nastąpił czas na zadawanie pytań, które były bardzo zróżnicowane, zarówno jeżeli chodzi o tematykę jak i trudność. Poruszone zostały takie kwestie jak znaczenie patriotyzmu dawniej, w czasach okupacji, kiedy podtrzymywał on wolę walki o wolną ojczyznę, jak i obecnie, gdy nasz kraj cieszy się suwerennością. Rozważano także możliwości jakie posiadają młodzi by móc rozwijać swoją patriotyczną postawę. Pan Krystian Cipiński zaznaczył ważną rolę lokalnych inicjatyw, dzięki którym można działać na korzyść mieszkańców i budować przywiązanie do naszej małej ojczyzny. Najtrudniejszymi i chyba również najczęstszymi pytaniami były te z kategorii co by było gdyby…? w odpowiedzi na które trzeba było rozważyć różne możliwe scenariusze historii Polski np. jakie skutki miałoby podporządkowanie się Hitlerowi, czy zaniechanie powstania warszawskiego. Zebrani goście stanowczo zaznaczyli również ważną rolę młodzieży, gdyż to od niej zależy jak Polska będzie się rozwijać w przyszłości. Wojciech Waligórski podkreślił, że dla dobra państwa trzeba żyć i pracować uczciwie, a także należy myśleć nie tylko o realizowaniu siebie, o tym żeby fajnie urządzić się w życiu. Uczniowie mieli tak dużo pytań, że prowadzący musiał przedłużać debatę, jednak i tak nie wszyscy zdążyli uzyskać odpowiedzi. Pokazuje to, że organizacja i uczestnictwo w takich przedsięwzięciach jest potrzebna i ważna dla kształtowania patriotyzmu wśród młodych obywateli.

Michalina Czerwińska kl.II PE