HUMANIŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UŁ

W środę 14 grudnia pojechaliśmy na Wydział Filologiczny UŁ,” aby uczestniczyć w kilku interesujących i zajmujących wykładach. Pierwszy z nich dotyczył rozważań na temat opowiadania Jacka Dukaja pt.”Katedra”. Zapoznaliśmy się z twórczością pisarza oraz sposobami interpretacji omawianego utworu. Następny wykład opowiadał o zagadnieniu, jakim są memy internetowe. Prowadząca wykład przybliżyła nam ich definicję, rodzaje, proces tworzenia przez ludzi, źródło ilustracji i pomysłów oraz sfer życia, do których się odnoszą. Razem z wykładowcą przeanalizowaliśmy aktywnie wiele przykładów, dzieląc się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Ostatni wykład dotyczył form żeńskich, czyli feminizacji nazw. Dowiedzieliśmy się o wydarzeniach, które miały znaczący wpływ na przykład na wykształcenie się żeńskich wersji nazw zawodów, takich jak kierowczyni, nauczycielka czy kawiarka.

                                                                                                                            Julia Michalak