Humaniści otwarci na nowe metody badawcze!

3 lutego 2022 r. w formie zdalnej odbyła się gala finałowa Laboratorium Innowacji- projektu zorganizowanego przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.  Stanowiło to podsumowanie naszej pracy, którą wykonałyśmy razem z uczniami innych łódzkich szkół. Ogólna klasyfikacja okazała się dla nas bardzo korzystna, ponieważ zajęłyśmy bardzo wysokie – 2. miejsce!

Wymagało to jednak wytrwałej pracy. Od października do lutego wraz z moimi szanownymi koleżankami – Marią Kolos i Martyną Gajewską – dwa razy w miesiącu, w godzinach wieczornych, miałyśmy spotkania online ze specjalistami, którzy wykorzystują metodę design thinking – odnosi się ona do procesów poznawczych, strategicznych i praktycznych, dzięki którym koncepcje projektowe są opracowywane przez projektantów lub zespoły projektowe. Ta zasada pozwala dokładnie rozwiązywać problemy czy tworzyć nowe innowacyjne produkty.

Podczas ostatniego spotkania miałyśmy okazję zaprezentować przed jury projekt, w którym wykorzystaliśmy zasady design thinking. Jak widać po wspaniałym wyniku, nasz pomysł dotyczący webinaru, którego celem była pomoc osobom z problemami na płaszczyźnie psychologicznej bardzo podobał się oceniającym.

To nowe doświadczenie i poznanie nowych rozwiązań zapewne zaprocentuje w  naszej przyszłości.

Aleksandra Wielgomas III HL 4