Humaniści wystawiają Fantazego

24 kwietnia 2013 roku uczniowie humaniści z pierwszej klasy liceum wystawili w szkole inscenizację „Fantazego”. Jest to dramat Juliusza Słowackiego, którego akcja rozgrywa się na Podolu ok. 1840 r. Głównym wątkiem są przygotowania do wydania za mąż córki hrabiego Respekta, Diany, za Fantazego Dafnickiego. Przyszli małżonkowie nie darzą się jednak miłością. Sytuację komplikuje pojawienie się Idalii, dawnej kochanki Fantazego oraz Jana, powstańca listopadowego, ktory niegdyś zaręczył się z Dianą. W wyniku takiej sytuacji Major, który stara się uartować związek Jana i młodej szlachcianki oraz Fantazy staczają pojedynek, zakończony zwycięstwem pierwszego. Ostatecznie to jednak wojskowy odbiera sobie życie wymuszając na swym rywalu zerwanie narzeczeństwa.

Utwór, początkowo rozwijający się w konwencji komedii obyczajowej stopniowo przeradza się w dramat. Prosta i szczera miłość Jana i Diany ukazana jest w opozycji do łapczywego uniesienia Fantazego i Idalii. Jednak ofiarna śmierć Majora okazuje się mieć oczyszczający wpływ na tę parę. Nie zmienia się jednak podejście Respektów, którym zależy tylko na pieniądzach. Słowacki przedstawia w Fantazym typowy konflikt komedii mieszczańskiej: walkę o posag i targi małżeńskie. Rozwiązuje jednak przeciwieństwa inaczej niż komediopisarze pozytywiści – za pomocą romantycznego gestu, odsłaniając zarazem jałowość powierzchownego życia towarzyskiego salonu.

O samej sztuce napisać można jeszcze wiele, ale zamiast poddawać ją dodatkowej analizie chciałbym opowiedzieć o samym jej wystawieniu. Związane było to z przygotowaniami, które rozpoczęły się już w lutym. Aktorzy odgrywający główne role musieli opanować naprawdę obszerne fragmenty tekstu. I choć w dniu premiery nie obyło się bez pomyłki czy dwóch… Cóż, przedstawienie musiało trwać!

Dużo wysiłku włożyliśmy też w przygotowanie dekoracji i kostiumów. Na szczęście tutaj bardzo pomocne okazały się zasoby pochodzące ze szkolnej garderoby, wskazówki Pani Reżyser oraz nasza, niekoniecznie konwencjonalna, inwencja. Co więcej, dla niektórych z nas „Fantazy” był pierwszą w życiu konfrontacją z aktorstwem. Dla innych już którąś z kolei, jednak chyba nikt nie pozostawał w dniu premiery oazą spokoju. I choć stres przytłaczał, myślę że cały eksperyment wypadł nieźle. Szczególnie mnogość pochwalnych opinii wygłaszanych przez dyrekcję, nauczycieli i nawet uczniów miała pozytywny wpływ na nasz pogląd na ten temat.

Na zakończenie chciałbym, w imieniu swoim oraz kolegów i koleżanek z klasy, złożyć podziękowania. W pierwszej kolejności należą się ona naszej Pani Reżyser, czyli pani Beacie Jeziorowskiej. To ona kierowała całym przedsięwzięciem. W mojej skromnej opinii niemała część sukcesu (o ile go osiągnęliśmy) Z tego miejsca chciałbym także złożyć ukłon w kierunku wszystkich tych, którzy pomagali nam w przygotowaniu „Fantazego”. Szczególnie w stronę Olgi Zasady i Anny Lewandowskiej, uczennic klasy I B, których zdolności twórcze i poświęcenie uświetniły nasz występ.

Myślę, że mogę sobie również pozwolić na to, aby pogratulować sobie i reszcie obsady ciężkiej pracy, z której owoców możemy być dumni. A skoro już mówię o obsadzie…

Hrabia Respekt – Tomasz Ptasiński

Hrabina Respektowa – Natalia Górecka

Dianna – Barbara Maj

Stella – Michalina Jurkiewicz

Hrabia Fantazy – Dominik Szabłowski

Rzecznicki – Alan Mazurkiewicz

Hrabina Idalia – Adrianna Głowacka

Major – Paweł Lewandowski

Jan – Julia Radosz

Kajetan – Emil Ptasiński

Helenka – Anna Muras i Dominika Burda

Lokaj – Maciej Lendzion

W roli suflera w przedstawieniu wzięła udział także Klaudia Dylewska.