I Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Biologii i Przyrody

Zdjęcie użytkownika Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.3 października 2017 r. w hotelu Novotel Warszawa Airport w Warszawie wydawca czasopisma ,,Biologia w szkole’’ pod patronatem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zorganizował Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Biologii i Przyrody. W konferencji uczestniczyła pani Agnieszka Nawrocka – nauczycielka biologii i przyrody Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu. Program kongresu obejmował trzy panele wykładowe bardzo ważne we współczesnej metodyce nauczania przedmiotu.

Jak zmotywować ucznia do nauki? Dr Wojciech Glac, wykładowca UG, prezentował źródła motywacji ucznia do nauki. Przedstawił wykorzystanie wiedzy z zakresu neuronauk dla zwiększenia skuteczności dydaktyki oraz umiejętne budowanie relacji mistrz-uczeń, aby inspirować uczniów do podejmowania wyzwań edukacyjnych.

Nowe technologie w edukacji. Dr hab. Joanna Mytnik, wykładowca UG, omówiła szeroki wachlarz możliwości uatrakcyjniania lekcji podnoszący motywację, zaangażowanie uczniów i rozwijający zainteresowanie przedmiotem.

Metodyka nauczania na każdym etapie edukacyjnym. Dr hab. Stanisław Czachorowski, wykładowca UWM, zaprezentował model szkoły w czasach trzeciej rewolucji technologicznej oraz nowoczesne podejście do nauki biologii i innych przedmiotów przyrodniczych.