I Ogólnopolski Przegląd Scholi Pijarskich

W ostatni weekend majowy w Szkole Pijarskiej w Łowiczu odbył się I Ogólnopolski Przegląd Scholi Pijarskich. Wzięło w nim udział prawie 250 dzieci i opiekunów z 8 placówek: z Bolesławca, Bolszewa, Elbląga, Krakowa, Łapsz Niżnych, Rzeszowa, Warszawy i oczywiście z Łowicza.

Czas przeglądu to nie tylko wspólny śpiew i taniec, ale to przede wszystkim spotkanie dzieci z różnych regionów Polski, podczas którego uwielbialiśmy Boga    i nawiązywaliśmy nowe znajomości! Był czas na modlitwę, na zabawę, na kształtowanie swoich umiejętności i na spotkanie z drugim człowiekiem.

Można śmiało powiedzieć, że Przegląd Scholi Pijarskich to pierwsze ogólnoprowincjalne spotkanie dzieci. Program tego spotkania obejmował nie tylko występy, sam bowiem przegląd odbył się pierwszego dnia spotkania, w piątek 1 maja. Kolejnego dnia pojechaliśmy do Łodzi, gdzie odbyły się Warsztaty Muzyczne dla dzieci prowadzone przez zespół „Mocni w Duchu”. Oprócz czterech warsztatowych spotkań wspólnie uwielbialiśmy Boga,  uczestniczyliśmy w Eucharystii, a na koniec prezentowaliśmy owoce naszej pracy. Po powrocie do Łowicza wszyscy razem bawiliśmy się razem z naszym absolwentem, wodzirejem Kacprem Kukiełą. Zarówno w piątek, jak i w sobotę wieczorem, uwielbialiśmy Boga ,śpiewając pieśni i adorując Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

W niedzielę, trzeciego dnia spotkania, wyruszyliśmy na łowickie Błonia, gdzie miała miejsce gra terenowa. Dopisała nam piękna pogoda. Następnie odbyła się próba dla wszystkich grup, które razem stworzyły wielką, ponad dwustuosobową scholę. Wspólnie przygotowaliśmy oprawę muzyczną do mszy św. o godzinie 11.00, w które uczestniczyliśmy. Po Eucharystii nastąpiło zakończenie. Każda grupa otrzymała dyplom, krówki łowickie z logiem naszego przeglądu oraz pamiątkową statuetkę w kształcie klucza wiolinowego. Podczas Przeglądu nie było żadnej komisji oraz żadnych wyróżnień, gdyż ideą spotkania było przede wszystkim uwielbienie Boga oraz integracja, a nie rywalizacja i walka o laury.

Z całego serca dziękuję rodzicom naszych łowickich dzieci oraz animatorom, bez których aktywnej pomocy i zaangażowania, trudno byłoby cokolwiek przeprowadzić. Bardzo dziękuję wszystkim opiekunom grup i prowadzącym poszczególne schole, którzy wyrazili swoje głębokie zadowolenie z organizacji przeglądu.

Diakon Dominik

Foto: Piotr Wąsacz