^Na górę strony

Zapowiedzi wydarzeń

mod

Programy realizowane przez szkołę

Programy realizowane przez szkołę

Jednym z najlepszych sposobów uczenia się jest doświadczanie, eksperymentowanie, międzyszkolna wymiana poglądów, dlatego też nasza szkoła chętnie uczestniczy w wielu projektach i programach edukacyjnych. Do tej pory braliśmy udział w:

Program Erasmus+

Nauczyciele języka angielskiego Pijarskiego Liceum Królowej Pokoju w Łowiczu przygotowują projekt, który w marcu 2020r. zostanie przedstawiony Narodowej Agencji Programu Erasmus+ jako nasza propozycja de realizacji w ramach akcji K201.

Akcja ta wspiera działania na rzecz wspólnych inicjatyw między szkołami partnerskimi promujących współpracę
i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim. Tym razem chcemy współpracować ze szkołami z:

  • Rumunii
  • Turcji
  • Włoch

Organizujemy ciekawe spotkania, warsztaty, debaty i wiele innych aktywności, których myśl przewodnia skupia się wokół odnawiania wartości europejskich na rzecz włączenia społecznego i obywatelstwa demokratycznego.

Agnieszka Bochniak
Emilia Wolska

Czytaj więcej...

Program wymiany miedzynarodowej uczniów ze szkół pijarskich

Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu prowadzą wymiany młodzieży z zaprzyjaźnionymi pijarskimi szkołami w Europie. Pierwsza wymiana młodzieży miała miejsce w 2011 roku z inicjatywy Pijarskiej Szkoły w Alcańiz w Hiszpanii.  1 kwietnia 2011 roku 11 osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunem o. Stanisławem Chowańcem przyjechała do Polski. Tydzień później 22 osobowa grupa wraz z p. Agnieszką Florczak - nauczycielem języka angielskiego - wyjechała do Alcańiz. W czasie tygodniowego pobytu Hiszpanie gościli w rodzinach naszych uczniów. W Polsce spędzali czas bardzo aktywnie, uczestnicząc w zajęciach lekcji chemii, biologii, geografii, języka polskiego, angielskiego, francuskiego, ale nie tylko.

Czytaj więcej...

EUROPA W NASZYCH SZKOŁACH DZIĘKI PROGRAMOWI COMENIUS

Pijarskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej  dla działania w ramach  międzynarodowego programu COMENIUS – Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół,  tytuł projektu -  „Testing tastes to fight obesity”. Projekt obejmuje lata 2013 – 2015. 

Czytaj więcej...

Łodzkie bardziej francuskie

Celem projektu edukacyjno-kulturalnego „Łódzkie bardziej francuskie”, powstałego z inicjatywy Ambasady Francji, jest promocja języka francuskiego i kultury państw frankofońskich w naszym regionie, a tym samym wzmocnienie pozycji tego języka w szkołach poprzez regularne prowadzenie lekcji przez native speakera, konkursy, koncerty i inne wydarzenia kulturalne oraz szkolenia metodyczne dla nauczycieli języka francuskiego . Projekt rozpoczął się w 2012 roku i uczestniczą w nim 73 szkoły z 15 miast województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...

PROJEKT PRZYRODNICZY „Z EKOLOGIĄ NA TY”

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła dzięki pani Kamili Stępień wzięła udział projekcie pt. „Z ekologią na ty”. Ubiegaliśmy się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Rodzic jednego z uczniów naszej szkoły, pani Stępień i  nauczyciele nauczania zintegrowanego stworzyli ramowy plan projektu. W grudniu 2012 roku przyznano dofinansowanie w kwocie 33 840 zł. Cześć kwoty dofinansowania poświęcona została na organizację konkursu przyrodniczego dla uczniów szkół łowickich, konkursu plastycznego oraz na nagrody dla uczniów. 11 500 zł zostało przeznaczone na liczne pomoce naukowe, m.in. mikroskopy, lupy, szkła powiększające, filmy i gry edukacyjne itp.

Czytaj więcej...

Współpraca z Centrum im. Adama Smitha w Warszawie

Uczestniczenie uczniów w wykładach dotyczących zagadnień z zakresu ekonomii. Gimnazjaliści oraz licealiści z pijarskiej, jak również ze szkół w naszym mieście, słuchali wykładów m.in. na temat  podsumowania przynależności Polski do Unii Europejskiej. Na wstępie prowadzący - p. Ireneusz Jabłoński  - przedstawiał rys historyczny UE oraz aspekty: polityczny, społeczny i ekonomiczny, które należy uwzględnić w ocenie obecności Polski w UE.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. / 2014 Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu  Rights Reserved.