Pijarskie LO w czołówce szkół w Polsce

Jak wybrać dobre liceum? – krótki przewodnik po EWD.

Zbliża się okres ważnych wyborów dla gimnazjalistów. Muszą poszukać sobie miejsca, w którym przez kolejne trzy lata będą zdobywać wiedzę. Czym powinni się kierować? 

Mówi się, że to nie szata zdobi człowieka. Podobnie jest chyba ze szkołą – nie powinniśmy kierować się jedynie jej wyglądem (choć my nie mamy i tutaj czego się wstydzić).

Gimnazjaliści często dokonują wyborów pod wpływem stereotypów, które, jak się często okazuje, nie mają związku z rzeczywistością. Pewną podpowiedzią są rankingi „Perspektyw”, opracowywane na podstawie wyników egzamin maturalnych. I choć w tym zestawieniu wypadamy bardzo dobrze – zajmujemy 17. miejsce w województwie i 194. w Polsce – to chyba najlepszą podpowiedzią jest EWD, które pokazuje nie tyle, jak zdali uczniowie, ale jak się rozwinęli dzięki wsparciu nauczycieli.

Cóż  kryje się pod tym skrótem?

EWD to edukacyjna wartość dodana, która stara się zmierzyć, ile wiedzy przybyło uczniom w czasie nauki na określonym etapie edukacyjnym. Obliczana jest ona na podstawie różnicy pomiędzy wynikami dwóch egzaminów, np. aby ocenić przyrost wiedzy uczniów w liceum, należy obliczyć różnicę pomiędzy wynikami z matury a wynikami z egzaminu gimnazjalnego. 

Sposób przedstawiania EWD

Wyniki przedstawia się za pomocą „plamek” (zastrzeżenie: trzeba dobrze rozróżniać kolory, mężczyźni proszeni są o konsultacje z kobietami) umieszczonych w układzie współrzędnych (trzeba rozróżniać kierunki, kobiety proszone są o konsultacje z mężczyznami). 

Oś pozioma przedstawia  wynik z egzaminów w odniesieniu do średniej krajowej (punkt 0,0 to średnia krajowa), natomiast oś pionowa obrazuje wspomniane EWD, czyli pokazuje, na ile dana szkoła wykorzystała potencjał uczniów. 

Wyniki pijarskiego liceum za lata 2012 – 2014

EWD z języka polskiego wynosi 9,1 punktu. Dzięki tak wysokiemu przyrostowi wiedzy znajdujemy się na 9. miejscu w Polsce na 1710 szkół i 2.w województwie! Nasze EWD wzrosło o 1,4 punktu względem wyniku z lat 2010 – 2012, wtedy plasowaliśmy się na 18. miejscu w kraju.

EWD z matematyki wynosi 4,6 punktu i sprawia, że wśród 1693 szkół zajmujemy znakomite 89. miejsce w kraju i 11. w województwie. Tutaj także możemy pochwalić się progresem, wykorzystaliśmy jeszcze lepiej potencjał naszych uczniów – w latach 2010 – 2012 zajmowaliśmy 257. miejsce – wzrost o 168 miejsc! – i 2 punkty. 

Łączy wynik EWD z tych dwóch przedmiotów wynosi 13,7!, dzięki niemu znajdujemy się na 7. miejscu w kraju. Poprawiliśmy się o… 30 miejsc w stosunku do lat 2010 – 2012. Wciąż więc  rozwijamy się i znajdujemy coraz to nowe sposoby, by „wykorzystać” uczniów. 

Parę przyczyn i skutków:

1. Jesteśmyszkołą sukcesu.

2. Osiągamy wysokie wyniki nauczania, na co wskazuje oś pozioma. Są one znacznie wyższe od średniej krajowej.

3. Nie tylko dobrze przygotowujemy do egzaminów, ale również rozwijamy umiejętności i zdolności, czyli wykorzystujemy potencjał uczniów, na co wskazuje oś pionowa. 

4. Stwarzamy możliwości rozwoju. 

Czynnikami wpływającymi na to są, m.in.: zajęcia dodatkowe, udział w konkursach, olimpiadach, udział w wykładach na uniwersytetach, współpraca z różnymi ośrodkami naukowymi, także dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne.

5. Jesteśmy dobrze przygotowani do dalszych etapów edukacyjnych, zdobywamy niezbędne wiadomości i umiejętności. 

6. Na wysoką efektywność składa się praca uczniów, nauczycieli, współpraca rodziców.

Skutki:

1. Cieszmy się z osiąganych wyników, lecz pamiętajmy, że bez pracy nie ma kołaczy, więc kontynuujmy chlubą tradycję poprzedników. Niech młodość dodaje nam skrzydeł i nad poziomy wzlatuje!

Jest jeszcze jeden niepodważalny i konieczny czynnik, który stanowi klucz do „sukcesu”, nie tylko tego ziemskiego:

Pietas et litterae

To właśnie pietas wpływa na zawiązanie wspólnoty, która dąży do rozwoju i poznania prawdy.

Mamy nadzieję, że nasz wynik EWD wciąż będzie szybował w górę, a więc nasi uczniowie wciąż będą rozwijali swoje umiejętności. 

 

Wykorzystano dane z raportu opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych. Pełne dane można znaleźć na stronie: www.liceapolskie.pl