Jakub Szram w finale centralnym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Zdjęcie użytkownika Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.W sobotę 14 stycznia 2017 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu łódzkiego odbył się etap okręgowy LVIII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Do etapu tego zakwalifikowało się 47 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego w tym 4 uczniów Pijarskiego LO: Jakub Szram, Piotr Baleja, Wiktor Iwański i Filip Golędzinowski. Tegoroczny program olimpiady składał się z dwóch bloków tematycznych: stałego, który obejmował dwie główne grupy tematyczne dotyczące przemian społeczno-gospodarczych oraz struktur i mechanizmów życia politycznego w Polsce i na świecie, a także bloku zmiennego pod hasłem „Systemy religijne świata”.

Etap okręgowy składał się z dwóch części pisemnej i ustnej. W części pisemnej uczniowie odpowiadali na pytania zawarte w teście, po sprawdzeniu którego komisja zakwalifikowała 13 uczestników z najwyższą liczbą punktów do części ustnej. Wśród nich znaleźli się uczniowie Pijarskiego LO: Jakub Szram i Piotr Baleja. Po krótkiej przerwie wszyscy uczestnicy odpowiadali przed komisją na dwa pytania, jedno z bloku stałego i jedno z bloku zmiennego. W przypadku Kuby i Piotrka dotyczyły one m.in. religii szyitów i sunnitów, rozwoju ruchu chadeckiego,  działalności organizacji pozarządowych ( RNGO ), oraz istoty, cech i rozwoju państwa unitarnego. Po zakończeniu części ustnej komisja ogłosiła wyniki. Do etapu centralnego OWoPiŚW zakwalifikowanych zostało 7 uczniów, w tym Jakub Szram, który za swoją odpowiedź uzyskał ocenę bardzo dobrą czyli maksymalną ilość 50 punktów. „Sportowego szczęścia” zabrakło Piotrowi Balei, który zajął 8 miejsce. Rywalizacja wśród uczniów była bardzo wyrównana, wynik siedmiorga uczestników mieścił się w przedziale od 89 do 85 punktów. Finał centralny olimpiady odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 17 -19 marca 2017 r. 

Elżbieta Rutkowska