Jesienna zaduma pierwszaków…

   W przededniu Wszystkich Świętych uczniowie klasy Ib wybrali się na katedralny cmentarz. Celem tej wycieczki było odwiedzenie grobów, poległych w czasie II wojny światowej żołnierzy – uczestników walk nad Bzurą.

   Uczniowie wysłuchali krótkiej informacji o tamtych wydarzeniach, następnie rozstawili na grobach żołnierzy zapalone znicze – światełka pamięci – i wspólną modlitwą uczciliśmy pamięć poległych. Wracając do szkoły wędrowaliśmy oślepieni pięknym, jesiennym słońcem, a szelest liści pod stopami przypominał nam o przemijaniu i kruchości życia.

 

Bożena Siekiera – wychowawca klasy Ib