Jubileusz 25-lecia i Patrocinium

W sobotę, 28 listopada Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu świętowały 25 rocznicę wznowienia działalności. Uroczystości rozpoczęła Msza święta, podczas której homilię wygłosił biskup Wojciech Osial. Zwrócił on uwagę, że Pijarskie Szkoły zapewniają swoim uczniom zarówno korzenie (wiarę i tradycję), jak i skrzydła (dobrą edukację). Zachęcił zebranych, aby nie traktowali wiary jako prywatnej sprawy, ale śmiało dawali świadectwo swoim życiem.

Jako wyraz wdzięczności w procesji z darami Dyrekcja Pijarskich Szkół w Łowiczu ofiarowała ornat, a także listę organizacji charytatywnych i dobroczynnych, które z konta placówki otrzymały łączne wsparcie w wysokości 25 tysięcy złotych. Dar ten symbolizował pamięć o ludziach dobrej woli, którzy sprawili, że Szkoły Pijarskie wznowiły swoją działalność w Łowiczu.

Po Mszy Świętej głos zabrał Prowincjał Zakonu Ojców Pijarów o. Mateusz Pindelski. Wyraził radość nie tylko z powodu wysokich wyników uczniów Pijarskich Szkół w Łowiczu, ale również ze względu na działalność artystyczną podopiecznych Naszej placówki. Jako przykład wskazał Ogólnopolski Przegląd Teatrów Pijarskich (z racji na obecną sytuację odbył się on w formie online). Również o. Pindelski podkreślił wartość, jaką w dzisiejszym świecie stanowi edukacja w duchu chrześcijańskim. Głos zabrał także o. Eugeniusz Śpiołek, który sprawił, że Szkoły Pijarskie w Łowiczu na nawo zaczęły istnieć i kształcić dzieci. Zachęcił On zebranych, cytując objawienia Matki Bożej w Medjugorie, aby okazywali ludziom dobro i serdeczność. Nie mogło zabraknąć paru ciepłych słów od o. Marka Barczewskiego, Rektora Pijarskich Szkół w Łowiczu, który min. przypomniał historię św. Józefa Kalasancjusza oraz dzieje Pijarów w Naszym mieście.

Zwieńczeniem uroczystości było ślubowanie uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej i liceum. Z racji na zaistniałą sytuację epidemiologiczną wszystko odbyło się w reżimie sanitarnym.